Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
статус: отворена

„Благоустрояване на площадно пространство пред читалище „Просвета 1903“, кв. „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-21 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:18:41
статус: възложена

„ Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-12 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-05 16:54:41
статус: прекратена

“ Изграждане на бетонова настилка на улица с о.т. 77-78, с. Бабино; Изграждане на бетонова настилка на улица „Добрава“ в участъка от ул. „Негулица“ и ул. „Алекси

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-07 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 11:48:41
статус: възложена

Основен ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Свилен Русев“ и „ Георги Димитров“, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-06 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:48:49
статус: прекратена

Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-28 17:03:46