Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 6
статус: отворена

Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0103 „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-28 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:36:47
статус: възложена

Основен и текущ ремонт на тротоари на територията на град Бобов дол за 2019 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:18:51
статус: затворена

Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект: „Изграждане на мултифункционална спортна площадка за обществено ползване на

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-12 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-16 17:25:16
статус: възложена

„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Бобов дол за 2019 г., чрез полагане на бетонова настилка“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-04 17:04:45
статус: възложена

„Основен ремонт на: стълби и алея от кв. „Христо Ботев“ до кв. „Миньор“, гр. Бобов дол; стълби от ул. „Иван Вазов“ до ул. „Свилен Русев“ – ул. „Дружба“; Алея от ул.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-27 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-14 12:39:27