Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 4
статус: отворена

“ Изграждане на бетонова настилка на улица с о.т. 77-78, с. Бабино; Изграждане на бетонова настилка на улица „Добрава“ в участъка от ул. „Негулица“ и ул. „Алекси

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-07 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 11:48:41
статус: отворена

Основен ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Свилен Русев“ и „ Георги Димитров“, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-06 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-19 16:48:49
статус: удължена

Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-28 17:03:46
статус: затворена

Упражняване на строителен надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр. Бобов дол“ по проект № 10/07/2/0/00411

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-21 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-12 11:40:47
статус: възложена

Доставка на нов автомобил за нуждите на община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-13 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:10:08