Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 11
ID номер: 00599-2022-0015статус: отворена

Упражняване на строителен надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал „Миньор“ и улица „Свети Спас“, град Бобов дол,

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-19 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-09-02 16:05:59
ID номер: 00599-2022-0014статус: отворена

Упражняване на авторски надзор на строеж „Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал „Миньор“ и улица „Свети Спас“, град Бобов дол, община

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2022-09-12 23:59:59
Дата и час на публикуване: 2022-09-01 15:18:25
ID номер: 00599-2022-0013статус: отворена

„Текущ ремонт на покрив на сградата на кметство село Шатрово, община Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-13 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-23 17:04:14
ID номер: 00599-2022-0012статус: отворена

„Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-12 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-23 16:40:28
ID номер: 00599-2022-0011статус: отворена

„Ремонт на градски парк в гр. Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-22 14:23:17