Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 10
ID номер: 00599-2022-0013статус: отворена

„Текущ ремонт на покрив на сградата на кметство село Шатрово, община Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-13 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-23 17:04:14
ID номер: 00599-2022-0012статус: отворена

„Текущ ремонт на улици в населените места на община Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-12 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-23 16:40:28
ID номер: 00599-2022-0011статус: отворена

„Ремонт на градски парк в гр. Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-07-11 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-22 14:23:17
ID номер: 00599-2022-0010статус: отворена

Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2022 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2022-06-15 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-06-02 16:13:45
ID номер: 00599-2022-0007статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца”

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2022-04-04 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-03-24 15:59:31