Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 6
статус: отворена

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-05 11:44:46
статус: прекратена

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-23 16:17:51
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-12 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-22 18:06:40
статус: възложена

Упражняване на строителен надзор по проект № BG06RDNP001-7.001-0103 „Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица „Васил Демиревски“, улица „Св. Св.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-10-28 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-11 17:36:47
статус: възложена

Основен и текущ ремонт на тротоари на територията на град Бобов дол за 2019 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-08-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-07-30 14:18:51