Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 7
статус: отворена

„Текущ ремонт с полагане на бетонова настилка на улици в населените места на територията на община Бобов дол за 2020 г.“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-21 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2020-05-05 15:38:59
статус: възложена

„Текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на ул. „Младост“ и вътрешна улица при Център за социална рехабилитация и интеграция, гр. Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-22 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-07 16:27:56
статус: затворена

“ Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол за 2020 г.“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-03 11:38:48
статус: отворена

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-16 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-12-05 11:44:46
статус: прекратена

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-10-23 16:17:51