Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: възложена

Доставка на нов автомобил за нуждите на община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-13 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-26 16:10:08
статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-01-04 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-12-19 10:29:00
статус: възложена

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-01 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:22:44
статус: възложена

Основен и текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улици, пешеходна алея на територията на община Бобов дол” по обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:10:11
статус: възложена

Изграждане на бетонова настилка на улица с о.т. 95-96 и ул. с о.т. 6-8, с. Бабино, община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:25:48