Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 3
статус: отворена

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-27 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-16 16:22:44
статус: възложена

Основен и текущ ремонт чрез полагане на асфалтова настилка на улици, пешеходна алея на територията на община Бобов дол” по обособени позиции както следва:

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-25 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-06 17:10:11
статус: възложена

Изграждане на бетонова настилка на улица с о.т. 95-96 и ул. с о.т. 6-8, с. Бабино, община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-20 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-04 12:25:48
статус: възложена

„Основен ремонт на масивен ограничителен бордюр и изграждане на бетонова отводнителна канавка на ул. „Свилен Русев”-гр. Бобов дол; Основен ремонт и

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-13 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-26 15:38:35
статус: възложена

Изграждане на зона за отдих при ул. „Негулица” - вход гр. Бобов дол - Рекреационен крайпътен кът между о.т. 820 - 821

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-10 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-23 16:02:26