Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 5
статус: възложена

„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детските градини на територията на община Бобов дол за срок от 12 месеца”

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-07 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-29 17:15:51
статус: възложена

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-03 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-23 12:32:19
статус: възложена

„Благоустрояване на площадно пространство пред читалище „Просвета 1903“, кв. „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-21 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-01 17:18:41
статус: възложена

„ Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции:

Вид процедура за възлагане: Покана до определени лица
Краен срок за подаване на оферта: 2018-09-12 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-05 16:54:41
статус: прекратена

“ Изграждане на бетонова настилка на улица с о.т. 77-78, с. Бабино; Изграждане на бетонова настилка на улица „Добрава“ в участъка от ул. „Негулица“ и ул. „Алекси

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-07 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-07-20 11:48:41