Община Бобов дол

„Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – II етап“ по две обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2023-10-13 17:46:14
АОП номер: 00599-2023-0010 Статус: отворена

Строително монтажни работи за „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – II етап“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – IIa етап  (ламели с височина 3,00 м)-Ламела №4, Ламела №5, Ламела №6 - 60 м.  “; Обособена позиция №2: „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – IIб етап (ламели с височина 3,90 м) - Ламела №1, Ламела №2, Ламела №3 - 53,60 м.  Пълният обхват на строително-монтажни работи по  обособена позиция №1 и обособена позиция №2 е подробно описан в подробна Количествена сметка в Техническата спецификация за обособена позиция №1 и обособена позиция №2, неразделна част от документацията за обществена поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0007241
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 776287.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-11-07 21:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140