Община Бобов дол

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища на територията на Община Бобов дол за експлоатационен сезон 2023/2024 година

Дата и час на публикуване: 2023-10-06 15:54:22
АОП номер: 00599-2023-0009 Статус: отворена

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги, свързани със зимно  поддържане и снегопочистване на общински пътища IV-то класна пътна  мрежа на територията на Община Бобов дол.
Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация и Проект на договор, неразделна част от документацията за участие. 

Индивидуален номер на процедурата: 0007239
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 128166.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-10-30 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140