Община Бобов дол

„Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритата на река Бобов дол, река Връчва и река Гребикал в регулационните граници на гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил“

Дата и час на публикуване: 2022-11-11 18:13:06
АОП номер: 00599-2022-0016 Статус: възложена

„Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритата на река Бобов дол, река Връчва и река Гребикал в регулационните граници на гр. Бобов дол, община Бобов дол, област Кюстендил“

Индивидуален номер на процедурата: 0007136
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1299781.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45240000
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-18 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140