Община Бобов дол

„ Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – Първи етап.

Дата и час на публикуване: 2022-05-23 16:42:15
АОП номер: 00599-2022-0008 Статус: отворена

Обхватът на дейностите е подробно описан в Техническата спецификация, неразделна част от поканата за обществена поръчка с предмет „Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – Първи етап“.

Индивидуален номер на процедурата: 0007055
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 341337.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45262620
Краен срок за подаване на оферта: 2022-06-02 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140