Община Бобов дол

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:52:17
Статус: възложена

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол за срок от 12 месеца.Прогнозни количества дизелово гориво - 50000 л ( петдесет хиляди литра), бензин А-95Н – 15 000 л. (петнадесет  хиляди литра), газ пропан бутан - 2000л (две хиляди литра)

Индивидуален номер на процедурата: 0006638
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи