Община Бобов дол

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2020 година

Дата и час на публикуване: 2019-12-02 17:09:15Последна промяна: 2019-12-02 17:09:09
АОП номер: 00599-2019-0006 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка е извършване на услуги във връзка със зимно поддържане и снегопочистване на IV – класната пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2020 г., с обща дължина от 57, 200 км в посочените населени места и с обозначенията на пътищата от републиканската пътна мрежа съгласно техническа спецификация, неразделна част от документацията за обществената поръчка, както следва: KNL 1012/ III – 602, Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Голема Фуча -/ III – 623/- 3,600 KNL 1013/ III- 602, Мала Фуча – Бобов дол/ Бабино – Бабинска река – Долистово - / KNL 1016/ 6,900;KNL 1014/ III – 602, Горна Козница – Мала Фуча / Коркина – Шатрово- Паничарево – Голем Върбовник – / KNL 3011/- 13,700; KNL 1016/ II – 62, Невестино – Дупница/ Долистово – Новоселяне – Коркина / KNL 1014/ - 12,000;KNL 1015/ KNL 1014/ Голем Върбовник – Мали Върбовник / KNL 1014/ - 4,400;KNL 3011/ II – 62, Невестино – Дупница/ - Локвата – Блато – Хановете – 5, 000;KNL 1014- Коркина – махала Синокос – 0, 800; Горна Козница-Друмо-махала Киселичка - махала Клисурска-3,500;Зимно поддържане и снегопочистване на пътища до гробищните паркове на селата, както следва: - с. Мали Върбовник - 0,500; - с. Голем Върбовник – 0,100; - с. Блато – 0,500; - с. Локвата – 0,300; с. Шатрово – 0,300; с. Коркина – 0,300; с. Паничарево – 0,750; с.Новоселяне – 0,300; с. Мала Фуча – 0,300; с. Бабино – 0,300; с. Бабинска река – 0,450; с. Долистово – 0,300 с. Горна Козница – път от мах. Друмо до гробищния парк-1,000; с. Мламолово – 0,300; с. Мало село – 0,300; с. Големо село-1,000;с. Голема фуча-0,300;

Индивидуален номер на процедурата: 0005764
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 95333.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-23 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи