Община Бобов дол

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2019-10-24 17:02:45
АОП номер: 00599-2019-0005 Статус: възложена

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол за срок от 12 месеца. Прогнозни количества дизелово гориво - 49000 л, бензин А-95Н - 14000 л, газ пропан бутан - 3500л.

Индивидуален номер на процедурата: 0005635
Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 132000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200 и 09122000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи