Община Бобов дол

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:45:23Последна промяна: 2019-02-15 15:44:48
АОП номер: 00599-2019-0001 Статус: затворена

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол, в т.ч.

изграждането на два главни водопроводни клона – Главен клон III по ул. „ Димитър Благоев“ и ул. „Стубело“ и Главен клон IIIA по ул. „Иван Вазов“, ул. „Ст.Стамболов“ и част от ул. „Комсомолска“.Мрежата е проектирана като сключена. Предвидена е подмяна и рехабилитация на 7 второстепенни клона. Диаметрите на тръбите са DN200, DN160, DN125, DN110, DN90. Общо предвидената мрежа за рехабилитация и реконструкция в кв.Миньор е 3761,25 м. Предвидени са за подмяна 137 бр. сградни водопроводни отклонения, по-голямата част от които захранват многоетажни жилищни блокове с повече от един входа. По ул.Свети Спас се подменят общо 918,50 м стари амортизирани стоманени и етернитови тръби с тръби ПЕВП DN160, DN125, DN110. Предвидени са за подмяна 34 бр. сградни водопроводни отклонения.Обектът, предмет на настоящата обществена поръчка е четвърта група втора категория строеж, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б” от ЗУТ. Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004659
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1183920.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45232150
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-20 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Решение №12-00-35/15.02.2019 г. за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:47:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422108
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:47:47
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:47:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изх.№12-00-36/15.02.2019 г. за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:49:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422203
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:49:28
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:49:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:50:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422238
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:50:16
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:50:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:51:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422288
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:51:04
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:51:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на компхлексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:51:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422333
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:51:52
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:51:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:52:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422370
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:52:38
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:52:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:53:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422404
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:53:13
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:53:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:54:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095422462
  Удостоверено време: 15.02.2019 15:54:09
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2019 13:54:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-17 15:33:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000101003818
  Удостоверено време: 17.05.2019 15:33:34
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2019 12:33:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение изх.26-00-127/15.07.2019 г. за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-07-15 09:59:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104984846
  Удостоверено време: 15.07.2019 09:59:33
  Удостоверено време по UTC: 15.07.2019 06:59:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:32:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105369522
  Удостоверено време: 19.07.2019 14:32:14
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 11:32:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:32:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105369546
  Удостоверено време: 19.07.2019 14:32:51
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 11:32:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-430 от 19.07.2019 г. за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-07-19 14:35:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105369670
  Удостоверено време: 19.07.2019 14:35:04
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2019 11:35:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори