Община Бобов дол

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр.Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411“

Дата и час на публикуване: 2018-10-01 17:21:45Последна промяна: 2018-10-01 17:21:07
АОП номер: 00599-2018-0005 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка и монтаж на детски съоръжения по проект №10/07/2/0/00411 и включва: 1.Пейки – 2м -бр. 18;2.Доставка и монтаж детско съоръжение за катерене и пързаляне-бр.8;3.Доставка и монтаж двойна люлка-бр.5;4.Доставка и монтаж детска къщичка –беседка с масичка-бр.5; 5.Доставка и монтаж беседка-бр.1, като количествата и техническите характеристики са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004190
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 109255.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 37535200
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-25 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи
 • Решение №12-00-133 от 01.10.2018 г. за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 17:59:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091157030
  Удостоверено време: 01.10.2018 17:59:21
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 14:59:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление изх.№12-00-134 от 01.10.2018 г. за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 18:01:58
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091157073
  Удостоверено време: 01.10.2018 18:01:58
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 15:01:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 18:03:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091157105
  Удостоверено време: 01.10.2018 18:03:33
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 15:03:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 18:04:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091157116
  Удостоверено време: 01.10.2018 18:04:13
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 15:04:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 18:04:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091157125
  Удостоверено време: 01.10.2018 18:04:59
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 15:04:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-10-01 18:05:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091157147
  Удостоверено време: 01.10.2018 18:05:40
  Удостоверено време по UTC: 01.10.2018 15:05:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение с изх.№26-00-288/ 12.10.2018 г. по документацията за обществена поръчка

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-12 17:06:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091534726
  Удостоверено време: 12.10.2018 17:06:14
  Удостоверено време по UTC: 12.10.2018 14:06:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 26.10.-08.11.2018 г. от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-11-08 16:23:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092384986
  Удостоверено време: 08.11.2018 16:23:10
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2018 14:23:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 15:46:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093573156
  Удостоверено време: 17.12.2018 15:46:21
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 13:46:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-1/ 04.01.2019 г. за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 11:15:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094052705
  Удостоверено време: 04.01.2019 11:15:45
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 09:15:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 11:16:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094052778
  Удостоверено време: 04.01.2019 11:16:58
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 09:16:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-01-04 11:17:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094052827
  Удостоверено време: 04.01.2019 11:17:37
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2019 09:17:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Джерамис Интернешънъл" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-09 13:12:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094201989
  Удостоверено време: 09.01.2019 13:12:17
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2019 11:12:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до Кооперация "Панда"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-01-09 13:13:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094202067
  Удостоверено време: 09.01.2019 13:13:21
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2019 11:13:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към съобщение изх.№26-00-8/ 09.01.2019 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 11:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094233853
  Удостоверено време: 10.01.2019 11:29:04
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 09:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към съобщение изх.№39-00-2/ 09.01.2019 г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-01-10 11:30:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094233945
  Удостоверено време: 10.01.2019 11:30:55
  Удостоверено време по UTC: 10.01.2019 09:30:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №11/13.02.2019 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 12:58:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095334354
  Удостоверено време: 13.02.2019 12:58:19
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 10:58:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 12:59:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095334396
  Удостоверено време: 13.02.2019 12:59:08
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 10:59:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 12:59:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095334438
  Удостоверено време: 13.02.2019 12:59:52
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 10:59:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 13:00:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095334512
  Удостоверено време: 13.02.2019 13:00:44
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 11:00:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх. №12-00-33/13.02.2019 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 13:03:19
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095334630
  Удостоверено време: 13.02.2019 13:03:19
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 11:03:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори