Община Бобов дол

Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр. Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411

Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:03:09Последна промяна: 2018-05-30 21:02:36
АОП номер: 00599-2018-0003 Статус: възложена

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставка на обзавеждане и оборудване за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр.Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411“ и включва:Кухненски офис:мивка с две вани - бр.6;Шкаф за съхранение на съдове -бр.6; Електронен дигитален сух стерилизатор с възможност за настройка на температурата-бр.6; Хладилник средно температурен с една вратa -бр.6; Работна маса крайстенна с възможност за поставяне на хладилник под плот-бр.6;
Пералня:работна маса с мивка-бр.1; Везна електронна –бр.1;Пералня с центрофуга-бр.2; Сушилня бр.2:Професионална гладачна машина (каландър) –бр.1;Маса островна с долен плот - бр.1; Количка за пране-бр.6;Парогладачна маса – бр.1;Стелаж на 4 нива-бр.2;Шкаф за перилни препарати-бр.1;
Кухня:Хладилник – бр.8; Конвекторна фурна –бр.1; Стойка за конвекторна фурна с водачи за тави-бр.1;Конвектомат - бр.1;Стойка за конвектомат с водачи за тави-бр.1; Вентилационен чадър -бр.2;Количка за тави-бр.1;Работни маси – бр.13;Хладилник средно температурен с една вратa (под плот)-бр.3;Стелаж-бр.8; Парен казан индиректно нагряване -бр.2; Печка готварска - 4 плочи,бр.2;Хладилник за проби-бр.1;Пасатор ръчен-бр.1; Центрофуга за сок от твърди плодове и зеленчуци-бр.1;Професионална ел.цитрус преса-бр.1; Планетарен миксер-бр.1; Мивка 2 вани-бр.1;Зеленчукорезачка- бр.1;Картофобелачка –бр.1;Ракла хладилна фризер- бр.2;Шкаф за съхранение-бр.1, като количествата и технически характеристики са подробно описани в приложената към документацията техническа спецификация

Индивидуален номер на процедурата: 0003792
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 103932.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39220000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 17:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение №12-00-67/ 30.05.2018 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:02:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084495022
  Удостоверено време: 30.05.2018 21:02:36
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 18:02:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление №12-00-68/30.05.2018

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:06:03
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084495154
  Удостоверено време: 30.05.2018 21:06:03
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 18:06:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:06:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084495189
  Удостоверено време: 30.05.2018 21:06:56
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 18:06:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:08:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084495225
  Удостоверено време: 30.05.2018 21:08:00
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 18:08:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:08:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084495260
  Удостоверено време: 30.05.2018 21:08:58
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 18:08:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:09:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084495287
  Удостоверено време: 30.05.2018 21:09:32
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2018 18:09:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 26.06.-26.07.2018 г. от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-26 12:24:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088817628
  Удостоверено време: 26.07.2018 12:24:33
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2018 09:24:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-13 12:19:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089863302
  Удостоверено време: 13.08.2018 12:19:47
  Удостоверено време по UTC: 13.08.2018 09:19:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-586/ 23.08.2018 г. за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 11:41:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090121562
  Удостоверено време: 23.08.2018 11:41:38
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 08:41:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 03.08.-13.08.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 11:42:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090121597
  Удостоверено време: 23.08.2018 11:42:45
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 08:42:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от 17.08-20.08.2018 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-23 11:43:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090121617
  Удостоверено време: 23.08.2018 11:43:41
  Удостоверено време по UTC: 23.08.2018 08:43:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение до КООПЕРАЦИЯ "ПАНДА"

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-30 16:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090294131
  Удостоверено време: 30.08.2018 16:29:34
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2018 13:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение до "СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-30 16:32:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090294271
  Удостоверено време: 30.08.2018 16:32:30
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2018 13:32:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Соъбщение до "АЛМАБАР"ООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-30 16:36:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090294491
  Удостоверено време: 30.08.2018 16:36:08
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2018 13:36:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №35/ 05.10.2018 г. за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 14:57:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091373706
  Удостоверено време: 08.10.2018 14:57:15
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 11:57:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 14:58:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091373739
  Удостоверено време: 08.10.2018 14:58:11
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 11:58:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 14:59:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091373809
  Удостоверено време: 08.10.2018 14:59:01
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 11:59:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 14:59:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091373847
  Удостоверено време: 08.10.2018 14:59:51
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 11:59:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх.№12-00-143/ 05.10.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-08 16:50:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091381056
  Удостоверено време: 08.10.2018 16:50:54
  Удостоверено време по UTC: 08.10.2018 13:50:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори