Община Бобов дол

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2018 г.

Дата и час на публикуване: 2017-11-15 14:52:02
Статус: възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0003068
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 71750.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение № 12-00-102/ 15.11.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 14:59:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075537908
  Удостоверено време: 15.11.2017 14:59:44
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 12:59:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление № 12-00-103/ 15.11.2017 г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 15:00:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075538017
  Удостоверено време: 15.11.2017 15:00:49
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 13:00:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 15:02:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075538062
  Удостоверено време: 15.11.2017 15:02:01
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 13:02:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 15:04:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075538156
  Удостоверено време: 15.11.2017 15:04:46
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 13:04:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 15:07:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075538236
  Удостоверено време: 15.11.2017 15:07:21
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 13:07:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 15:07:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075538247
  Удостоверено време: 15.11.2017 15:07:56
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 13:07:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 08.12-11.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 11:30:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076145325
  Удостоверено време: 11.12.2017 11:30:37
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 09:30:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 14:07:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076150632
  Удостоверено време: 11.12.2017 14:07:05
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 12:07:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 14.12.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 15:00:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076238750
  Удостоверено време: 14.12.2017 15:00:50
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 13:00:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-837 от 14.12.2017 г.

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-12-14 15:01:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076238783
  Удостоверено време: 14.12.2017 15:01:40
  Удостоверено време по UTC: 14.12.2017 13:01:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №7 от 16.01.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 16:59:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077250494
  Удостоверено време: 25.01.2018 16:59:42
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 14:59:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-25 17:01:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077250591
  Удостоверено време: 25.01.2018 17:01:14
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2018 15:01:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори