Община Бобов дол

Доставка на челен товарач( употребяван) - 1 бр. за нуждите на община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:28:25
АОП номер: 00599-2017-0006 Статус: приключена

Предмет на настоящата поръчка е доставка на челен товарач ( употребяван) -1 бр. до франко склад на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол, община Бобов дол, съгласно техническа спецификация към документацията за обществена поръчка.

Индивидуален номер на процедурата: 0002726
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 116000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 43250000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-11 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:36:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073376281
  Удостоверено време: 18.08.2017 17:36:31
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 14:36:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:37:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073376297
  Удостоверено време: 18.08.2017 17:37:15
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 14:37:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:38:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073376322
  Удостоверено време: 18.08.2017 17:38:13
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 14:38:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:38:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073376338
  Удостоверено време: 18.08.2017 17:38:56
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 14:38:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:39:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073376351
  Удостоверено време: 18.08.2017 17:39:47
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 14:39:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:40:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073376359
  Удостоверено време: 18.08.2017 17:40:20
  Удостоверено време по UTC: 18.08.2017 14:40:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 12.09.-14.09.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-14 12:03:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074042235
  Удостоверено време: 14.09.2017 12:03:06
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2017 09:03:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-09-14 12:05:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074042307
  Удостоверено време: 14.09.2017 12:05:08
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2017 09:05:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от 19.09.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 16:14:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074165914
  Удостоверено време: 19.09.2017 16:14:40
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 13:14:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-576/19.09.2017 г. за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-09-19 16:15:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074165953
  Удостоверено време: 19.09.2017 16:15:50
  Удостоверено време по UTC: 19.09.2017 13:15:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 16:29:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074633779
  Удостоверено време: 09.10.2017 16:29:36
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 13:29:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №49/ 04.10.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-09 16:31:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074633854
  Удостоверено време: 09.10.2017 16:31:39
  Удостоверено време по UTC: 09.10.2017 13:31:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-18 15:19:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074858473
  Удостоверено време: 18.10.2017 15:19:15
  Удостоверено време по UTC: 18.10.2017 12:19:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори