Община Бобов дол

Основен ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Стефан Стамболов”, „Димитър Благоев”, „Иван Вазов” и „Георги Димитров”, гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2017-07-20 17:56:28
АОП номер: 00599-2017-0005 Статус: приключена

Основните видове работи за изпълнение на основния ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Стефан Стамболов”, „Димитър Благоев”, „Иван Вазов” и „Георги Димитров”, гр. Бобов дол, са свързани с: разваляне на тротоарна настилка; подравняване и уплътняване; насип с пясък за оформяне на пясъчна основа; доставка и монтаж на бордюри; доставка и монтаж на ел.заварена арматурна мрежа; доставка и полагане на бетонова настилка; доставка и монтаж на тротоарни плочки; уплътняване на пясъчното легло.

Индивидуален номер на процедурата: 0002612
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 153585.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233250
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 17:57:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072597287
  Удостоверено време: 20.07.2017 17:57:53
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 14:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 17:58:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072597300
  Удостоверено време: 20.07.2017 17:58:39
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 14:58:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 18:00:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072597344
  Удостоверено време: 20.07.2017 18:00:57
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 15:00:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 18:01:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072597370
  Удостоверено време: 20.07.2017 18:01:56
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 15:01:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 18:02:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072597388
  Удостоверено време: 20.07.2017 18:02:46
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 15:02:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-20 18:03:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072597407
  Удостоверено време: 20.07.2017 18:03:31
  Удостоверено време по UTC: 20.07.2017 15:03:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 21.08-22.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-22 11:45:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073456623
  Удостоверено време: 22.08.2017 11:45:00
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2017 08:45:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-29 17:25:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073651322
  Удостоверено време: 29.08.2017 17:25:45
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2017 14:25:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2/ 29.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 09:52:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073782097
  Удостоверено време: 04.09.2017 09:52:49
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 06:52:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3/ 01.09.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 09:53:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073782119
  Удостоверено време: 04.09.2017 09:53:35
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 06:53:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение № З-527/ 04.09.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 09:54:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073782160
  Удостоверено време: 04.09.2017 09:54:31
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 06:54:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Мегаинвест-холд" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-09-05 12:32:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073816396
  Удостоверено време: 05.09.2017 12:32:44
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2017 09:32:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-10 12:32:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074654151
  Удостоверено време: 10.10.2017 12:32:35
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2017 09:32:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №51/06.10.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-10 12:36:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074654235
  Удостоверено време: 10.10.2017 12:36:04
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2017 09:36:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка изх. №12-00-20/08.02.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-08 16:50:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077689639
  Удостоверено време: 08.02.2018 16:50:25
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2018 14:50:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори