Община Бобов дол

Основен ремонт на асфалтови алеи на гробищен парк, гр. Бобов дол и ремонт на алеи чрез полагане на бетонова настилка

Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:58:59Последна промяна: 2017-07-07 13:54:30
АОП номер: 00599-2017-0004 Статус: приключена

Обект на настоящата обществена поръчка е: Основен ремонт на асфалтови алеи на гробищен парк, гр. Бобов дол и ремонт на алеи чрез полагане на бетонова настилка.Обхватът на обществената поръчка включва: Бетониране алеи 5а,4а,7,8,9,10,11,,13,14,15,16,17,18,18а,17а,16а, площадка около сградата; Асфалтиране алеи №1,2,3,4,5,6,12, площадка пред сградата , съгласно Техническа спецификация и количествена сметка.

Индивидуален номер на процедурата: 0002587
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 206860.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45236300
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-08 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение за откриване № 12-00-56/ 07.07.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:51:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072196741
  Удостоверено време: 07.07.2017 13:51:41
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 10:51:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:52:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072196769
  Удостоверено време: 07.07.2017 13:52:19
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 10:52:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за обществена поръчка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072196815
  Удостоверено време: 07.07.2017 13:53:11
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 10:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:53:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072196844
  Удостоверено време: 07.07.2017 13:53:44
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 10:53:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:54:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072196892
  Удостоверено време: 07.07.2017 13:54:31
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2017 10:54:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 09.08.-10.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-10 14:45:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073159248
  Удостоверено време: 10.08.2017 14:45:02
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2017 11:45:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-08-24 11:32:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073518466
  Удостоверено време: 24.08.2017 11:32:37
  Удостоверено време по UTC: 24.08.2017 08:32:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от 21.08.-24.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 15:24:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073676745
  Удостоверено време: 30.08.2017 15:24:39
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 12:24:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от 29.08.2017 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 15:25:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073676785
  Удостоверено време: 30.08.2017 15:25:27
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 12:25:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-521 от 30.08.2017 г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-08-30 15:26:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073676814
  Удостоверено време: 30.08.2017 15:26:12
  Удостоверено време по UTC: 30.08.2017 12:26:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Пиринстройинженеринг" ЕАД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 15:57:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073794643
  Удостоверено време: 04.09.2017 15:57:53
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 12:57:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП "Пътно поддържане Кюстендил" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-09-04 15:59:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073794693
  Удостоверено време: 04.09.2017 15:59:25
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2017 12:59:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх.№12-00-76/03.10.2017 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 18:02:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074495919
  Удостоверено време: 03.10.2017 18:02:50
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 15:02:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №48/ 28.09.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 18:07:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074495998
  Удостоверено време: 03.10.2017 18:07:46
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 15:07:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за изпълнение на поръчката

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 18:16:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074496137
  Удостоверено време: 03.10.2017 18:16:14
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 15:16:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Линеен график

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 18:17:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074496168
  Удостоверено време: 03.10.2017 18:17:44
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 15:17:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-03 18:18:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074496179
  Удостоверено време: 03.10.2017 18:18:29
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2017 15:18:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ( изх.№12-00-81/14.06.2018 г.)

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-14 11:51:07
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085622303
  Удостоверено време: 14.06.2018 11:51:07
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2018 08:51:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори