Община Бобов дол

„Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:22:01
АОП номер: 00599-2017-0003 Статус: прекратена

Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол

I-ви – етап - „Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до резервоар V=200м3, в участък от т.18 до т.56”, с дължина L=1661.92 м

II-ри етап – “Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз.„Дяково“ до резервоар V=200м3, в участък от т.1 до т.18 и от т.56 до т.105”. Трасето е с дължина L=1984,25 м

 

Индивидуален номер на процедурата: 0002464
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1826373.95 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45332200
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-24 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:24:12
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071076284
  Удостоверено време: 09.06.2017 16:24:12
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 13:24:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:25:36
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071076402
  Удостоверено време: 09.06.2017 16:25:36
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 13:25:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:26:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071076474
  Удостоверено време: 09.06.2017 16:26:35
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 13:26:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:27:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071076532
  Удостоверено време: 09.06.2017 16:27:24
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 13:27:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:28:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071076627
  Удостоверено време: 09.06.2017 16:28:47
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 13:28:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:33:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071077012
  Удостоверено време: 09.06.2017 16:33:57
  Удостоверено време по UTC: 09.06.2017 13:33:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционни проекти

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 15:35:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071503229
  Удостоверено време: 20.06.2017 15:35:38
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 12:35:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-20 15:48:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071504280
  Удостоверено време: 20.06.2017 15:48:52
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2017 12:48:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /№ 12-00-53/28.06.2017/

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-28 10:33:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071839076
  Удостоверено време: 28.06.2017 10:33:14
  Удостоверено време по UTC: 28.06.2017 07:33:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-06-30 16:24:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071973114
  Удостоверено време: 30.06.2017 16:24:52
  Удостоверено време по UTC: 30.06.2017 13:24:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение по документация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-07-14 17:26:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000072425228
  Удостоверено време: 14.07.2017 17:26:34
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2017 14:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 25.07.-25.08.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 16:07:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073557819
  Удостоверено време: 25.08.2017 16:07:52
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 13:07:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от 25.07.-25.08.2017

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-25 16:08:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073557824
  Удостоверено време: 25.08.2017 16:08:00
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2017 13:08:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-40 от 23.01.2018 г. за прекратяване на процедура

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-23 11:12:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077154449
  Удостоверено време: 23.01.2018 11:12:06
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2018 09:12:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх. №12-00-27/ 22.02.2018 г. (Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка - прекратена

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-22 17:38:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078124376
  Удостоверено време: 22.02.2018 17:38:45
  Удостоверено време по UTC: 22.02.2018 15:38:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение №З-334/17.05.2018 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-17 11:20:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083514012
  Удостоверено време: 17.05.2018 11:20:45
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2018 08:20:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Агромах" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-21 17:21:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083817098
  Удостоверено време: 21.05.2018 17:21:18
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2018 14:21:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до " ОБЕДИНЕНИЕ ВОДОПРОВОД ДЯКОВО" ДЗЗД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-21 17:22:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083817179
  Удостоверено време: 21.05.2018 17:22:50
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2018 14:22:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "Водоканалстрой" ООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-21 17:24:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083817239
  Удостоверено време: 21.05.2018 17:24:01
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2018 14:24:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП до "КАПИТОЛ ГРУП" ЕООД

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-21 17:26:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083817379
  Удостоверено време: 21.05.2018 17:26:23
  Удостоверено време по UTC: 21.05.2018 14:26:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка (№12-00-76/07.06.2018 г.),Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка-прекратена

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-06-07 16:09:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085094821
  Удостоверено време: 07.06.2018 16:09:04
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2018 13:09:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори