Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
статус: възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2018 г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-15 14:52:02
АОП номер: 00599-2017-0006статус: приключена

Доставка на челен товарач( употребяван) - 1 бр. за нуждите на община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-09-11 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-08-18 17:28:25
АОП номер: 00599-2017-0005статус: приключена

Основен ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Стефан Стамболов”, „Димитър Благоев”, „Иван Вазов” и „Георги Димитров”, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-20 17:56:28
АОП номер: 00599-2017-0004статус: възложена

Основен ремонт на асфалтови алеи на гробищен парк, гр. Бобов дол и ремонт на алеи чрез полагане на бетонова настилка

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-08 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-07 13:58:59
АОП номер: 00599-2017-0003статус: прекратена

„Реконструкция на напорен тръбопровод и съоръжения от помпена станция яз. „Дяково“ до бъдеща ПСПВ гр. Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-07-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-06-09 16:22:01