Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00599-2019-0003статус: затворена

„Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи по проект № BG06RDNP001-7.001-0103:„Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици – улица

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-09-24 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-08-23 14:43:16
АОП номер: 00599-2019-0002статус: възложена

„ Аварийно възстановяване на участък от улица „Станке Димитров“ между о.т.48 и о.т.49 в село Мламолово, чрез изграждане на анкерирана стоманобетонна стена, стеничка

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-17 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-06 11:06:01
АОП номер: 00599-2019-0001статус: затворена

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-20 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:45:23
АОП номер: 00599-2018-0006статус: възложена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2019 година”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-19 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-27 12:50:32
АОП номер: 00599-2018-0005статус: възложена

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр.Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-25 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-01 17:21:45