Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 3
АОП номер: 00599-2019-0001статус: отворена

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2019-03-20 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-15 15:45:23
АОП номер: 00599-2018-0006статус: възложена

„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2019 година”

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-12-19 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-11-27 12:50:32
АОП номер: 00599-2018-0005статус: възложена

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр.Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-25 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-01 17:21:45
АОП номер: 00599-2018-0004статус: прекратена

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр. Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-05 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-12 15:59:15
АОП номер: 00599-2018-0003статус: възложена

Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр. Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:03:09