Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 5
АОП номер: 00599-2022-0016статус: отворена

„Аварийно-възстановителни работи по почистване на коритата на река Бобов дол, река Връчва и река Гребикал в регулационните граници на гр. Бобов дол, община Бобов

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2022-11-18 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-11-11 18:13:06
АОП номер: 00599-2022-0008статус: отворена

„ Аварийно укрепване на ската западно на улица „Свилен Русев“ в обхвата на блок №57; №58 и №59, кв. „Миньор“, град Бобов дол – Първи етап.

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Краен срок за подаване на оферта: 2022-06-02 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-05-23 16:42:15
АОП номер: 00599-2022-0003статус: възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2022 година

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2022-02-28 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-02-04 16:08:46
АОП номер: 00599-2021-0008статус: прекратена

Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-22 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-06-25 16:49:52
статус: възложена

Доставка на горива за МПС (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на

Вид процедура за възлагане: Пряко договаряне
Дата и час на публикуване: 2021-01-14 15:52:17