Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 2
АОП номер: 00599-2018-0005статус: затворена

„Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр.Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411“

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-25 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-10-01 17:21:45
АОП номер: 00599-2018-0004статус: прекратена

Избор на изпълнител за доставка и монтаж на детски съоръжения за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр. Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-05 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-12 15:59:15
АОП номер: 00599-2018-0003статус: възложена

Избор на изпълнител за доставка на обзавеждане и оборудване за ОДЗ „Дружба”, кв.Миньор, гр. Бобов дол по проект №10/07/2/0/00411

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-25 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-30 21:03:09
АОП номер: 00599-2018-0002статус: затворена

Избор на изпълнител за извършване на строително монтажни работи на обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба“, кв. Миньор, гр.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-02 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2018-05-30 18:10:49
статус: възложена

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2018 г.

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2017-12-07 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-11-15 14:52:02