Община Бобов дол

Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2023-07-26 11:02:33
АОП номер: 00599-2023-0006 Статус: отворена

Настоящата обществена поръъчка включва предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на община Бобов дол. 

Индивидуален номер на процедурата: 0007227
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 500000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90500000
Краен срок за подаване на оферта: 2023-08-24 23:59:59Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140