Община Бобов дол

„Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Бабинска, река Новоселска и река Рабовска в регулационните граници на село Долистово, община Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2021-07-20 16:20:28Последна промяна: 2021-07-20 16:20:24
АОП номер: 00599-2021-0009 Статус: затворена

В рамките на настоящата обществена поръчка е необходимо да бъдат извършени: Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Бабинска в регулационните граници на село Долистово, община Бобов дол; Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Новоселска в регулационните граници на село Долистово, община Бобов дол; Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Рабовска в регулационните граници на село Долистово, община Бобов дол, съгласно Техническата спецификация и приложенията към нея.

Индивидуален номер на процедурата: 0006902
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1210243.65 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45240000
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-28 23:59:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140