Община Бобов дол

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол”

Дата и час на публикуване: 2020-05-18 17:04:21Последна промяна: 2020-05-18 17:00:57
АОП номер: 00599-2020-0001 Статус: отворена

Настоящата обществена поръчка включва обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми от квотата на Община Бобов дол за следните автобусни линии:Бобов дол -Дупница-Бобов дол с дължина 20,500 км; Бобов дол-Кюстендил-Бобов дол с дължина 40 км; Бобов дол-Рилски манастир-Бобов дол с дължина 69, 700 км; гр. Дупница- Паничарево-с.Шатрово-с. Мали Върбовник-с.Голем Върбовник с дължина 25 км; гр.Бобов дол-с.Бабино-с. Мала Фуча-с. Голема Фуча-с.Бабино-с.Долистово- гр.Дупница с дължина 33, 200; гр. Дупница-с.Долистово-с. Новоселяне-с. Коркина-с. Горна Козница(спирка „Друмо”) с дължина 32км;гр.Бобов дол-с.Блато-гр.Дупница с дължина 47 км; гр. Бобов дол-гр. Благоевград -гр. Бобов дол-47,2 км;Бобов дол-София-Бобов дол с дължина72км;Общински вътрешноградски транспорт, линия №1 с дължина 5,700 км; Общински вътрешноградски транспорт, линия №2 с дължина 5,700 км.

Индивидуален номер на процедурата: 0006297
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 321054.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-17 15:15:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895 656140
Документи