Община Бобов дол

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол чрез покупка с карти за безналично плащане за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2018-12-14 14:57:12Последна промяна: 2018-12-14 14:56:47
АОП номер: 00599-2018-0008 Статус: възложена

Доставка на дизелово гориво - прогнозно количество до 58 200 л ( петдесет и осем хиляди и двеста литра), автомобилен бензин А-95Н - прогнозно количество до 15 900 л (петнадесет хиляди и деветстотин литра) и  газ пропан бутан - прогнозно количество до 5 000 л (пет хиляди литра) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол чрез покупка с карти за безналично плащане - за срок от 12 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0004474
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 135000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200 и 09122000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
  • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи