Община Бобов дол

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинското предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол чрез покупка с карти за безналично плащане за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2018-01-08 17:01:42
Статус: приключена

Доставка на дизелово гориво - прогнозно количество до 49 000 л(четиридесет и девет хиляди), автомобилен бензин А-95Н - прогнозно количество до 10 000 л (десет хиляди) и газ пропан бутан - прогнозно количество до 4 000 л (четири хиляди) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол чрез покупка с карти за безналично плащане - за срок от 12 месеца...

Индивидуален номер на процедурата: 0003257
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 104270.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200 и 09122000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение №12-00-4 от 08.01.2018 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 17:01:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076773428
  Удостоверено време: 08.01.2018 17:01:54
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 15:01:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор №46/ 19.01.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 16:26:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077652549
  Удостоверено време: 07.02.2018 16:26:03
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 14:26:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх.№12-00-13/25.01.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-07 16:27:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077652602
  Удостоверено време: 07.02.2018 16:27:20
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2018 14:27:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор №986 от 28.12.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-01-14 17:12:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000094358133
  Удостоверено време: 14.01.2019 17:12:16
  Удостоверено време по UTC: 14.01.2019 15:12:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (изх.№12-00-32/13.02.2019 г.)

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-02-13 12:30:40
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000095332859
  Удостоверено време: 13.02.2019 12:30:40
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2019 10:30:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори