Община Бобов дол

Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2017-12-21 12:52:22Последна промяна: 2017-12-21 12:52:03
АОП номер: 00599-2017-0008 Статус: възложена

Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Индивидуален номер на процедурата: 0003242
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 125000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение № 12-00-117/ 21.12.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-21 12:52:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076398692
  Удостоверено време: 21.12.2017 12:52:28
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2017 10:52:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор №17/10.01.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 15:56:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077062381
  Удостоверено време: 19.01.2018 15:56:58
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 13:56:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка изх.№12-00-8/17.01.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-01-19 15:59:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077062485
  Удостоверено време: 19.01.2018 15:59:18
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2018 13:59:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори