Община Бобов дол

Доставка на дизелово гориво, предназначено за отопление за нуждите на детските градини в гр. Бобов дол за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:11:07
АОП номер: 00599-2017-0001 Статус: приключена

Доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е за гориво, предназначено за отопление, включено в списъка на стоките по чл.79, ал.1, т.7 от ЗОП. Прогнозно количество до 45 000 л за нуждите на детските градини в гр. Бобов дол за период от 12 месеца.

Индивидуален номер на процедурата: 0001857
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 72855.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение № 12-00-02/ 04.01.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:11:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064132637
  Удостоверено време: 04.01.2017 17:11:58
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 15:11:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор № 23/ 13.01.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 14:16:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065413327
  Удостоверено време: 23.01.2017 14:16:53
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 12:16:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 14:31:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065414049
  Удостоверено време: 23.01.2017 14:31:27
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 12:31:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор изх.№12-00-26/ 20.02.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 12:17:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078031051
  Удостоверено време: 20.02.2018 12:17:04
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 10:17:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори