Община Бобов дол

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство",гр. Бобов дол чрез покупка с карти за безналично плащане за срок от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:04:33
АОП номер: 00599-2017-0002 Статус: приключена

Доставка на дизелово гориво - прогнозно количество до 49 000 л(четиридесет и девет хиляди), автомобилен бензин А-95Н - прогнозно количество до 18 000 л (осемнадесет хиляди литра) и газ пропан бутан  - прогнозно количество до 18 000 л (осемнадесет хиляди литра) за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна техника на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване и благоустройство", гр. Бобов дол чрез покупка с карти за безналично плащане -  за срок от 12 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0001856
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 128430.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09132100, 09134200, 09122000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
 • Телефон/и за контакт: 0895656140
Документи
 • Решение № 12-00-01/04.01.2017 г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:06:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064131993
  Удостоверено време: 04.01.2017 17:06:36
  Удостоверено време по UTC: 04.01.2017 15:06:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Борсов договор № 22/13.01.2017 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:58:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065412452
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:58:19
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:58:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-01-23 13:59:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065412505
  Удостоверено време: 23.01.2017 13:59:43
  Удостоверено време по UTC: 23.01.2017 11:59:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор изх.№12-00-25/20.02.2018 г.

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 12:14:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078030923
  Удостоверено време: 20.02.2018 12:14:45
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 10:14:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори