Община Бобов дол

Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на Централна Градска Част на гр. Бобов дол, включващо изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол"

Дата и час на публикуване: 2016-07-01 12:00:03
АОП номер: 00599-2016-0005 Статус: приключена

Изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на Централна Градска Част на гр. Бобов дол, включващо изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол"

Индивидуален номер на процедурата: 0001023
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 35000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71320000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 12:00:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049081932
  Удостоверено време: 01.07.2016 12:00:45
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2016 09:00:45
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 12:01:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049081986
  Удостоверено време: 01.07.2016 12:01:55
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2016 09:01:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-01 12:02:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049082026
  Удостоверено време: 01.07.2016 12:02:50
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2016 09:02:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-09-07 15:35:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051492290
  Удостоверено време: 07.09.2016 15:35:36
  Удостоверено време по UTC: 07.09.2016 12:35:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Ценово преложение
  Дата и час на публикуване: 2016-10-14 14:08:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000054907710
  Удостоверено време: 14.10.2016 14:08:47
  Удостоверено време по UTC: 14.10.2016 11:08:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 14:38:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055740979
  Удостоверено време: 09.11.2016 14:38:03
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 12:38:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад по чл. 60 от ППЗОП и протоколи

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-09 14:40:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055741227
  Удостоверено време: 09.11.2016 14:40:34
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2016 12:40:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №68/ 20.12.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 16:34:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062851456
  Удостоверено време: 27.12.2016 16:34:22
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 14:34:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-12-27 16:35:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062851636
  Удостоверено време: 27.12.2016 16:35:50
  Удостоверено време по UTC: 27.12.2016 14:35:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение за прекратяване на договор №68/20.12.2016 г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-14 12:55:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106807432
  Удостоверено време: 14.08.2019 12:55:24
  Удостоверено време по UTC: 14.08.2019 09:55:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ( изх.№12-00-115/ 01.08.2019 г.

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-08-14 12:58:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106807553
  Удостоверено време: 14.08.2019 12:58:23
  Удостоверено време по UTC: 14.08.2019 09:58:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори