Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 2
АОП номер: 00599-2018-0007статус: възложена

Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-12-14 14:59:36
АОП номер: 00599-2018-0008статус: възложена

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-12-14 14:57:12
статус: приключена

Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан за автомобилите на Общинска администрация и автомобилите на специализираната автомобилна

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2018-01-08 17:01:42
АОП номер: 00599-2017-0008статус: приключена

Доставка на газьол за ПКЦ за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-12-21 12:52:22
АОП номер: 00599-2017-0001статус: приключена

Доставка на дизелово гориво, предназначено за отопление за нуждите на детските градини в гр. Бобов дол за срок от 12 месеца

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2017-01-04 17:11:07