Община Бобов дол

Процедури по чл.20, ал.1

страница 1 от 3
АОП номер: 00599-2022-0009статус: отворена

Реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа в квартал Миньор и улица Свети Спас, град Бобов дол, община Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2022-06-08 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-05-26 15:46:50
АОП номер: 00599-2022-0002статус: възложена

Доставка на горива (дизелово гориво, автомобилен бензин А-95Н и газ пропан бутан) за автомобилите на Общинска администрация и ОП "Чистота, озеленяване и

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2022-01-21 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2022-01-20 17:26:20
АОП номер: 00599-2022-0001статус: възложена

Доставка на гориво за отопление за нуждите на детските градини и сградата на Общинска администрация, гр. Бобов дол

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Дата и час на публикуване: 2022-01-20 17:22:06
АОП номер: 00599-2021-0009статус: възложена

„Аварийно-възстановителни работи по укрепването и почистването на река Бабинска, река Новоселска и река Рабовска в регулационните граници на село Долистово,

Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Краен срок за подаване на оферта: 2021-07-28 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-07-20 16:20:28
АОП номер: 00599-2020-0003статус: възложена

„Транспорт на смесени битови отпадъци от площадка в землището на гр. Бобов дол до инсталация за третиране на смесени битови отпадъци”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-22 17:15:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-15 16:32:01