Община Бобов дол

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици – ул. „Васил Левски“ – от път III-602 (Бобов дол – Бабино) от о.т.49-48-364-378-43, ул. „Дъбрава“ – от път III-602 (Бобов дол – Бабино), кръстовището с ул. „Алекси Янев“ от о.т. 31-34-37, ул. „Дунав“ – от път III-602 (Бобов дол – Бабино) от о.т.73-74-75, ул. „Ал. Стамболийски“ от път III-623 (Бобов дол-Жедна) от о.т. 114-111-63-61, тротоари и принадлежностите към тях в град Бобов дол, община Бобов дол“ - https://app.eop.bg/today/256516

Дата и час на публикуване: 2022-11-23 17:05:58