Община Бобов дол

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на пътища и улици в населените места на Община Бобов дол, както следва: Пътища - път KNL 1014/от път III-602 (Бобов дол- Коняво)-Коркина-Шатрово-Паничарево-Голем Върбовник - KNL 3011 (от път II-62, Кюстендил-Дупница) – Локвата; път KNL 2015/от път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник) - Мали Върбовник - път KNL 1014 (Коркина-Голям Върбовник); път KNL 1013 /от път III 602 (Бобов дол-Коняво) - Бабино-Бабинска река-Долистово-KNL1016 (Долистово-Коркина)/;Улици - гр. Бобов дол – ул. Свети Спас (гр. Пазар); ул. Еделвайс, ул. Юрий Гагарин; ул. Георги Димитров; ул. Негулица; с. Горна Козница – махала Друмо; с. Бабино – ул. с о.т. 39-40

Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:56:35
Документи
 • Покана изх.№26-00-1011/23.03.2020 г. за пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:58:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769099
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:58:19
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:58:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:58:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769132
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:58:53
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:58:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-23 16:59:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120769150
  Удостоверено време: 23.03.2020 16:59:23
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2020 14:59:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори