Община Бобов дол

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по третиране на смесени битови отпадъци включващи: предварително третиране, транспортиране, предаване за оползотворяване (рециклиране, термично или чрез други методи) и предаване за обезвреждане на отпадъци, генерирани на територията на община Бобов дол“

Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:25:06
Документи
 • Покана изх.№30-00-1002/19.03.2020 г. за пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:27:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120415672
  Удостоверено време: 19.03.2020 15:27:02
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 13:27:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:27:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120415725
  Удостоверено време: 19.03.2020 15:27:49
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 13:27:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за морфологичен анализ на твърдите битови отпадъци,образувани на територията на община Бобов дол

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:29:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120415840
  Удостоверено време: 19.03.2020 15:29:49
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 13:29:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-19 15:30:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120415879
  Удостоверено време: 19.03.2020 15:30:22
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2020 13:30:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори