Община Бобов дол
  • Начало
  • Пазарни консултаци по чл. 44

Пазарни консултаци по чл. 44

страница 1 от 5
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и

Дата и час на публикуване: 2022-11-23 17:05:58
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации по чл.44 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2022-11-23 16:39:22
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 (предложение второ) от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за

Дата и час на публикуване: 2022-11-10 16:57:13
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации по реда на чл.44, ал.1 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2022-11-10 16:38:08
пазарна консултация по чл. 44

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на пазарна стойност за предстоящите за възлагане дейности за обществена поръчка с

Дата и час на публикуване: 2020-06-23 16:15:41