Община Бобов дол

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Бобов дол за кандидатстване по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г с проектни предложения: „Ремонт и обновяване на ОДЗ „Дружба“ гр. Бобов Дол“, „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол”, „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол”, „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил”, "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:19:06Последна промяна: 2016-06-09 15:57:15
ID номер: 9053022 Статус: възложена

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Бобов дол за кандидатстване по мярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 г с проектни предложения: „Ремонт и обновяване на ОДЗ „Дружба“ гр. Бобов Дол“, „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол”, „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол”, „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил”, "Изграждане на градски площад и зона за отдих в квартал Миньор, гр. Бобов дол 

Индивидуален номер на процедурата: 0000683
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 65000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79411000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-28 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Заповед препис

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:20:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046216803
  Удостоверено време: 14.04.2016 19:20:07
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 16:20:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:21:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046216815
  Удостоверено време: 14.04.2016 19:21:00
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 16:21:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:21:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046216835
  Удостоверено време: 14.04.2016 19:21:51
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 16:21:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:22:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046216846
  Удостоверено време: 14.04.2016 19:22:47
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 16:22:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за оценка на офертата

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:24:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046216873
  Удостоверено време: 14.04.2016 19:24:19
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 16:24:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:24:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046216883
  Удостоверено време: 14.04.2016 19:24:58
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 16:24:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 15:56:27
 • Решение на комисията за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 15:56:27
 • Договор за възлагане на обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-22 15:32:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048606939
  Удостоверено време: 22.06.2016 15:32:57
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2016 12:32:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори