Община Бобов дол

Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонала, предоставящ социални услуги; мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност; изготвяне на методология за дейността на Звено за интегрирани почасови услуги за социално включване и правила за извършване оценка на потребности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-0162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда"

Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:39:37
ID номер: 9050896 Статус: възложена

Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонала, предоставящ социални услуги; мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност; изготвяне на методология за дейността на Звено за интегрирани почасови услуги за социално включване и правила за извършване оценка на потребности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-0162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда"

Индивидуален номер на процедурата: 0000558
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 43103.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 85300000, 80570000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Заповед препис

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:40:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888064
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:40:25
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:40:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:41:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888096
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:41:05
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:41:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:41:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888074
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:41:40
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:41:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:42:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888125
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:42:20
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:42:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:43:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888147
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:43:32
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:43:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:44:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888195
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:44:43
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:44:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:45:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888213
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:45:18
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:45:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:46:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044888251
  Удостоверено време: 29.02.2016 16:46:00
  Удостоверено време по UTC: 29.02.2016 14:46:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 16:55:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045889072
  Удостоверено време: 04.04.2016 16:55:25
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 13:55:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-04 16:56:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045889108
  Удостоверено време: 04.04.2016 16:56:26
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2016 13:56:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-18 16:22:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046320026
  Удостоверено време: 18.04.2016 16:22:51
  Удостоверено време по UTC: 18.04.2016 13:22:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 16:54:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049637852
  Удостоверено време: 18.07.2016 16:54:18
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2016 13:54:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори