Община Бобов дол

Ежедневно готвене на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Община Бобов дол за период от 12 месеца

Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:20:17Последна промяна: 2016-01-19 14:20:09
ID номер: 9049693 Статус: възложена

Ежедневно готвене на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Община Бобов дол за период от 12 месеца

Индивидуален номер на процедурата: 0000500
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 52009.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 55322000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-29 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:20:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043686638
  Удостоверено време: 19.01.2016 14:20:27
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2016 12:20:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед - препис

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:20:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043686595
  Удостоверено време: 19.01.2016 14:20:31
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2016 12:20:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:20:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043686645
  Удостоверено време: 19.01.2016 14:20:35
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2016 12:20:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:20:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043686647
  Удостоверено време: 19.01.2016 14:20:38
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2016 12:20:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 16:33:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044152653
  Удостоверено време: 08.02.2016 16:33:30
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2016 14:33:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-02-08 16:34:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044152629
  Удостоверено време: 08.02.2016 16:34:00
  Удостоверено време по UTC: 08.02.2016 14:34:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключване на договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 16:19:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044493185
  Удостоверено време: 12.02.2016 16:19:57
  Удостоверено време по UTC: 12.02.2016 14:19:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 08:54:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047488416
  Удостоверено време: 27.05.2016 08:54:50
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 05:54:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 16:05:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049635690
  Удостоверено време: 18.07.2016 16:05:21
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2016 13:05:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-29 14:39:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070646845
  Удостоверено време: 29.05.2017 14:39:58
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2017 11:39:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори