Община Бобов дол

Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани стоки”, „Зеленчукови и плодови консерви”, „Плодове и зеленчуци”, „Месо и месни продукти, риба и яйца”, „Хляб и хлебни изделия”, „Мляко и млечни продукти” за нуждите на Целодневни детски градини на територията на община Бобов дол за срок от една година

Дата и час на публикуване: 2015-12-07 12:00:12
ID номер: 9048608 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани стоки”, „Зеленчукови и плодови консерви”, „Плодове и зеленчуци”, „Месо и месни продукти, риба и яйца”, „Хляб и хлебни изделия”, „Мляко и млечни продукти” за нуждите на Целодневни детски градини на територията на община Бобов дол за срок от една година

Индивидуален номер на процедурата: 0000460
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 62000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 12:01:08
 • Заповед - препис

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 12:02:16
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 12:02:56
 • Приложения

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 12:03:20
 • Количествено-стойностна сметка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 12:05:54
 • Протокол от 18.12.2015 год.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 14:39:14
 • Решение за определяне на изпълнител.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 14:39:17
 • Договор №65/28.12.2015 г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-30 09:33:08
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 08:46:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047488179
  Удостоверено време: 27.05.2016 08:46:29
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 05:46:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 17:05:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049638221
  Удостоверено време: 18.07.2016 17:05:28
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2016 14:05:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-29 15:45:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050894053
  Удостоверено време: 29.08.2016 15:45:38
  Удостоверено време по UTC: 29.08.2016 12:45:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори