Община Бобов дол

Основен ремонт на улици в населените места на Община Бобов дол и ремонт на ΙV -то класна пътна мрежа по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1: „Бетониране, обаластряване на улици в населени места на община Бобов дол; обособена позиция №2: „Основен ремонт на ул. „Иван Вазов”, ул.”АнтимΙ” и ул. с о.т.365 край река Бобовдолска до о.т.413 в обхвата на бл.72 в гр.Бобов дол”; обособена позиция №3: „Ремонт на ΙV-то класна пътна мрежа: Почистване на канавки, банкети и водостоци; възстановяване на хоризонтална маркировка; насипване с трошен камък на изровени и труднопроходими при неблагоприятни атмосферни условия участъци от пътя

Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:18:16Последна промяна: 2015-07-27 15:16:30
ID номер: 9044251 Статус: възложена

Основен ремонт на улици в населените места на Община Бобов дол и ремонт на IV-то класна пътна мрежа по обособени позиции, както следва: обособена позиция №1: "Бетониране, обаластряване на улици в населени места на община Бобов дол; обособена позиция №2: "Основен ремонт на ул. "Иван Вазов" и ул. "Антим I" и ул. с о.т. 365 край река Бобовдолска до о.т. 413 в обхвата на бл. 72 в гр. Бобов дол; обособена позиция №3: "Ремонт на IV-то класна пътна мрежа: Почистване на канавки, банкети и водостоци; възстановяване на хоризонтална маркировка; насипване с трошен камък на изровени и труднопроходими при неблагоприятни атмосферни условия участъци от пътя

Индивидуален номер на процедурата: 0000225
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 98470.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233140
Краен срок за подаване на оферта: 2015-08-06 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Заповед

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:03
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:05
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:07
 • Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:09
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:11
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:14
 • КСС - №1, №2, №3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:16
 • Проект на договор - обособена позиция №1

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:18
 • Проект на договор - обособена позиция №2

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:20
 • Проект на договор - обособена позиция №3

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:16:22
 • Количествено-стойностна сметка - №1, №2, №3

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-27 15:47:18
 • Решение № З-458/11.08.2015 година за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 12:51:37
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 12:53:01
 • Сключване на договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 11:05:12
 • Договор по обособена позиция № 1

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 14:43:18
 • Договор по обособена позиция № 3

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 14:46:15
 • Информация за плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 17:02:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043691829
  Удостоверено време: 19.01.2016 17:02:47
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2016 15:02:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори