Община Бобов дол

Ремонт на Общински път KNL 1016 в границите на с. Долистово и от изход с. Новоселяне до път KNL 1014 /Коркина - Шатрово/; Ремонт на Общински път KNL 1012 /път III-602-Бабино-Голема Фуча-път III-623; Ремонт на Общински път KNL 3160 от път KNL 3011-граница с община Невестино; Ремонт на Общински път KNL 1013 в границите на с. Бабинска река; Ремонт на пътната настилка на улиците от населените места на община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00Последна промяна: 2015-05-29 14:55:49
Статус: възложена

Ремонт на Общински път KNL 1016 в границите на с. Долистово и от изход с. Новоселяне до път KNL 1014 /Коркина - Шатрово/; Ремонт на Общински път KNL 1012 /път III-602-Бабино-Голема Фуча-път III-623; Ремонт на Общински път KNL 3160 от път KNL 3011-граница с община Невестино; Ремонт на Общински път KNL 1013 в границите на с. Бабинска река; Ремонт на пътната настилка на улиците от населените места на община Бобов дол.

Индивидуален номер на процедурата: 0000115
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 122750.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2015-04-14 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Декларация по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП

  Вид на документа: Декларации за участие
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-29 15:06:11
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Представяне на Участника

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 15:00:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-04-20 15:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-29 10:00:00
 • Плащане по договор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-23 13:15:42
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 16:37:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043691021
  Удостоверено време: 19.01.2016 16:37:42
  Удостоверено време по UTC: 19.01.2016 14:37:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-26 08:46:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047447660
  Удостоверено време: 26.05.2016 08:46:03
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2016 05:46:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори