Община Бобов дол

Публични покани

страница 1 от 3
ID номер: 9053022статус: възложена

Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги по изготвяне на Заявления за подпомагане, необходими на община Бобов дол за кандидатстване по мярка 7.2

Краен срок за подаване на оферта: 2016-04-28 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 19:19:06
ID номер: 9050896статус: възложена

Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонала, предоставящ социални услуги; мотивационна, психологическа и друг тип

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-14 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-29 16:39:37
ID номер: 9050602статус: спряна

Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонал, предоставящ социални услуги и мотивационно-психологическа подкрепа за

Краен срок за подаване на оферта: 2016-03-02 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-19 16:03:05
ID номер: 9050413статус: възложена

Доставка на 1(един)бр. нов специализиран автомобил за предоставяне услугите на потребителите и нуждите на Звеното за интегрирани почасови услуги за социално

Краен срок за подаване на оферта: 2016-02-26 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-02-15 16:46:48
ID номер: 9049693статус: възложена

Ежедневно готвене на храна за нуждите на Домашен социален патронаж, Община Бобов дол за период от 12 месеца

Краен срок за подаване на оферта: 2016-01-29 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:20:17