Община Бобов дол

Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил

Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:29:38Последна промяна: 2016-06-09 16:07:42
АОП номер: 00599-2016-0004 Статус: възложена

Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил ” Инвестиционното намерение във фаза работен проект включва изготвянето на отделни работни проекти за подобекти: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Мало село, община Бобов дол, област Кюстендил ”- ориентировъчна дължина вътрешна водопроводна мрежа 8000 м; „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа нас. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил ориентировъчна дължина вътрешна водопроводна мрежа 7800 м”;„ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, община Бобов дол, област Кюстендил ” -ориентировъчна дължина вътрешна водопроводна мрежа 14000 м.Обхвата на всеки отделен работен проект е: подмяна на водопроводната мрежа, включително сградните водопроводни отклонения и изграждане на нови( при необходимост) водопроводни клонове, монтаж на противопожарни хидранти, водопроводна арматура и др.

Индивидуален номер на процедурата: 0000669
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 84000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71310000, 71312000, 71200000, 71800000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:30:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046203662
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:30:25
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:30:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:30:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046203675
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:30:53
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:30:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:32:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046203728
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:32:13
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:32:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:34:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046203805
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:34:52
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:34:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:36:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046203865
  Удостоверено време: 14.04.2016 12:36:51
  Удостоверено време по UTC: 14.04.2016 09:36:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 16:57:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047513555
  Удостоверено време: 27.05.2016 16:57:11
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 13:57:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-07-07 16:15:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049293334
  Удостоверено време: 07.07.2016 16:15:36
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2016 13:15:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-07 17:02:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049295893
  Удостоверено време: 07.07.2016 17:02:17
  Удостоверено време по UTC: 07.07.2016 14:02:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 15:29:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049523581
  Удостоверено време: 14.07.2016 15:29:36
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2016 12:29:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-14 15:33:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049523769
  Удостоверено време: 14.07.2016 15:33:06
  Удостоверено време по UTC: 14.07.2016 12:33:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за освободени гаранции за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:29:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050324662
  Удостоверено време: 10.08.2016 15:29:57
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2016 12:29:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:06:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052489346
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:06:14
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:06:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за освободена гаранция за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 11:08:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052489535
  Удостоверено време: 20.09.2016 11:08:35
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 08:08:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 53/ 17.09.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-20 12:48:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052496344
  Удостоверено време: 20.09.2016 12:48:49
  Удостоверено време по UTC: 20.09.2016 09:48:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-27 15:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000053039877
  Удостоверено време: 27.09.2016 15:45:58
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2016 12:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-08 12:34:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055638516
  Удостоверено време: 08.11.2016 12:34:51
  Удостоверено време по UTC: 08.11.2016 10:34:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори