Община Бобов дол

Изготвяне на инвестиционен технически проект и авторски надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба”, кв. Миньор, гр. Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:07:30
АОП номер: 00599-2016-0003 Статус: възложена

Изготвяне на инвестиционен технически проект и авторски надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба”, кв. Миньор, гр. Бобов дол

Индивидуален номер на процедурата: 0000664
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 85000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71200000, 71220000, 71221000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:09:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046182812
  Удостоверено време: 13.04.2016 19:09:02
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 16:09:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:09:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046182821
  Удостоверено време: 13.04.2016 19:09:28
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 16:09:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:10:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046182831
  Удостоверено време: 13.04.2016 19:10:08
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 16:10:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:10:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046182841
  Удостоверено време: 13.04.2016 19:10:48
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 16:10:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:11:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046182848
  Удостоверено време: 13.04.2016 19:11:10
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 16:11:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2016-04-27 12:18:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046583235
  Удостоверено време: 27.04.2016 12:18:31
  Удостоверено време по UTC: 27.04.2016 09:18:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-27 15:20:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047508324
  Удостоверено време: 27.05.2016 15:20:38
  Удостоверено време по UTC: 27.05.2016 12:20:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 16:21:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047859135
  Удостоверено време: 06.06.2016 16:21:43
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 13:21:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 16:14:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047906650
  Удостоверено време: 07.06.2016 16:14:43
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 13:14:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 12:25:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048141151
  Удостоверено време: 13.06.2016 12:25:04
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 09:25:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 12:26:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048141210
  Удостоверено време: 13.06.2016 12:26:14
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 09:26:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-01 13:46:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050046906
  Удостоверено време: 01.08.2016 13:46:47
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2016 10:46:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 11:45:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050075886
  Удостоверено време: 02.08.2016 11:45:58
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2016 08:45:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за освободена гаранция за участие.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 16:06:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050183522
  Удостоверено време: 05.08.2016 16:06:06
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 13:06:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори