Община Бобов дол

Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол и "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:11:37Последна промяна: 2016-04-14 10:01:06
АОП номер: 00599-2016-0002 Статус: възложена

Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол и "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол

Индивидуален номер на процедурата: 0000663
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 100000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71000000, 71200000, 71220000, 71240000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-16 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:14:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046180196
  Удостоверено време: 13.04.2016 17:14:44
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 14:14:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:15:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046180206
  Удостоверено време: 13.04.2016 17:15:06
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 14:15:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:15:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046180217
  Удостоверено време: 13.04.2016 17:15:37
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 14:15:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:16:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046180237
  Удостоверено време: 13.04.2016 17:16:12
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 14:16:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:17:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046180265
  Удостоверено време: 13.04.2016 17:17:03
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 14:17:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 18:31:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046182056
  Удостоверено време: 13.04.2016 18:31:48
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2016 15:31:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-20 12:16:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047295832
  Удостоверено време: 20.05.2016 12:16:50
  Удостоверено време по UTC: 20.05.2016 09:16:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-05-30 12:12:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047583541
  Удостоверено време: 30.05.2016 12:12:59
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2016 09:12:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 11:23:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047888019
  Удостоверено време: 07.06.2016 11:23:03
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 08:23:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 11:23:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047888052
  Удостоверено време: 07.06.2016 11:23:33
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 08:23:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-07 11:24:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047888084
  Удостоверено време: 07.06.2016 11:24:09
  Удостоверено време по UTC: 07.06.2016 08:24:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 37/21.07.2016 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-07-27 15:56:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049912368
  Удостоверено време: 27.07.2016 15:56:09
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2016 12:56:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-27 15:57:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049912423
  Удостоверено време: 27.07.2016 15:57:18
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2016 12:57:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-29 14:02:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049973624
  Удостоверено време: 29.07.2016 14:02:09
  Удостоверено време по UTC: 29.07.2016 11:02:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за освободена гаранция за участие.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 16:08:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050183645
  Удостоверено време: 05.08.2016 16:08:14
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 13:08:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори