Община Бобов дол

Изпълнение на Инженеринг( проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бобов дол по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“, ул. "Георги Димитров" бл. 71, вх. А, вх. Б“, Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“, ул. "Георги Димитров" бл. 73, вх. А, вх. Б“ и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв.„Миньор“, ул."Стефан Стамболов", бл. 94

Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:10:41
АОП номер: 00599-2016-0001 Статус: възложена

Изпълнение на Инженеринг( проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бобов дол по обособени позиции: Обособена позиция № 1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“,  ул. "Георги Димитров"  бл. 71, вх. А, вх. Б“, Обособена позиция № 2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“, ул. "Георги Димитров"  бл. 73, вх. А, вх. Б“ и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв.„Миньор“, ул."Стефан Стамболов", бл. 94

Индивидуален номер на процедурата: 0000614
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 1786430.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71315000, 45421000, 45421100, 45421112, 45000000, 45443000, 45260000, 45300000, 45320000, 45310000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:11:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045799476
  Удостоверено време: 01.04.2016 10:11:35
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 07:11:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:12:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045799511
  Удостоверено време: 01.04.2016 10:12:29
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 07:12:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:13:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045799539
  Удостоверено време: 01.04.2016 10:13:13
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 07:13:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от обследването за бл. 71

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:26:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045800010
  Удостоверено време: 01.04.2016 10:26:43
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 07:26:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от обследването за бл. 73

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:28:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045800091
  Удостоверено време: 01.04.2016 10:28:35
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 07:28:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад за резултатите от обследването за бл. 94

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:31:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045800196
  Удостоверено време: 01.04.2016 10:31:05
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 07:31:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Чертежи бл. 71

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 11:09:45
  Дата и час на промяна: 2016-04-01 11:23:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045802383
  Удостоверено време: 01.04.2016 11:23:02
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 08:23:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Чертежи, технически паспорт, обяснителна записка, архитектурно заснемане бл. 73

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 11:33:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045802795
  Удостоверено време: 01.04.2016 11:33:37
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 08:33:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Чертежи, технически паспорт, обяснителна записка, архитектурно заснемане бл. 94

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-01 11:34:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000045802862
  Удостоверено време: 01.04.2016 11:34:57
  Удостоверено време по UTC: 01.04.2016 08:34:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение относно документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 17:04:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046426550
  Удостоверено време: 21.04.2016 17:04:14
  Удостоверено време по UTC: 21.04.2016 14:04:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1 от 04.05-16.05.2016 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-16 15:41:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047147780
  Удостоверено време: 16.05.2016 15:41:29
  Удостоверено време по UTC: 16.05.2016 12:41:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 17:03:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047861649
  Удостоверено време: 06.06.2016 17:03:29
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 14:03:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-06 17:04:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047861688
  Удостоверено време: 06.06.2016 17:04:14
  Удостоверено време по UTC: 06.06.2016 14:04:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 12:19:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048140831
  Удостоверено време: 13.06.2016 12:19:26
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 09:19:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 12:20:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048140907
  Удостоверено време: 13.06.2016 12:20:42
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 09:20:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №39/27.07.2016 год.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 15:54:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050182980
  Удостоверено време: 05.08.2016 15:54:02
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 12:54:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 43/29.07.2016 год.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 15:55:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050183022
  Удостоверено време: 05.08.2016 15:55:04
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 12:55:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор № 44/03.08.2016 год.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-05 15:56:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050183053
  Удостоверено време: 05.08.2016 15:56:03
  Удостоверено време по UTC: 05.08.2016 12:56:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за освободени гаранции за участие

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-10 15:17:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050323959
  Удостоверено време: 10.08.2016 15:17:15
  Удостоверено време по UTC: 10.08.2016 12:17:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-12 14:30:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050389042
  Удостоверено време: 12.08.2016 14:30:09
  Удостоверено време по UTC: 12.08.2016 11:30:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №120/01.08.2016г.

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-02 17:04:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051209269
  Удостоверено време: 02.09.2016 17:04:43
  Удостоверено време по UTC: 02.09.2016 14:04:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с подизпълнител

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 15:05:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052031824
  Удостоверено време: 14.09.2016 15:05:11
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2016 12:05:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори