Община Бобов дол

Доставка на 30 000 литра (+/- 10 %) газьол за отопление за нуждите на детските заведения в гр. Бобов дол за календарната 2016 година

Дата и час на публикуване: 2015-12-09 16:59:39
АОП номер: 00599-2015-0006 Статус: възложена

Доставка на 30 000 литра (+/- 10 %) газьол за отопление за нуждите на детските заведения в гр. Бобов дол за календарната 2016 година

Индивидуален номер на процедурата: 0000468
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова - гл. експерт "Процедури"
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-09 17:03:17
 • Информация за сключен договор.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-23 14:35:16
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-26 15:58:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047468677
  Удостоверено време: 26.05.2016 15:58:44
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2016 12:58:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-18 16:28:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049636688
  Удостоверено време: 18.07.2016 16:28:06
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2016 13:28:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-13 16:37:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065056533
  Удостоверено време: 13.01.2017 16:37:50
  Удостоверено време по UTC: 13.01.2017 14:37:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори