Община Бобов дол

Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Бобов дол за календарната 2016 година

Дата и час на публикуване: 2015-11-03 15:41:51Последна промяна: 2015-11-03 15:41:03
АОП номер: 00599-2015-0005 Статус: приключена

Зимно  поддържане и снегопочистване на общински пътища  ІV-то класна пътна  мрежа на територията на  Община  Бобов дол за календарната 2016 година

Индивидуален номер на процедурата: 0000390
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 68000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 90600000, 90630000, 90620000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-12-02 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Силвия Иванова
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 15:40:37
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 15:40:39
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-03 15:40:42
 • Разяснение

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-01 14:53:43
 • Решение за промяна

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 11:45:06
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 15:26:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-12-10 16:42:35
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 10:43:22
 • Протокол № 2 от 14.12.2015 год.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-15 10:46:17
 • Договор № 2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-06 14:33:58
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-07 14:49:34
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-19 09:06:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049654079
  Удостоверено време: 19.07.2016 09:06:09
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2016 06:06:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Приключване на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-16 14:35:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079005478
  Удостоверено време: 16.03.2018 14:35:15
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2018 12:35:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори