Община Бобов дол

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и съставяне на технически паспорт, както и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2015-06-23 12:53:23Последна промяна: 2015-06-23 12:51:49
АОП номер: 00599-2015-0003 Статус: възложена

Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и съставяне на технически паспорт, както и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Бобов дол

Индивидуален номер на процедурата: 0000152
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 147063.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71200000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-07-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение и обявление

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 12:54:28
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 12:54:31
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 14:10:43
 • Съобщение за отваряне на ценовите оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-08-27 11:21:25
 • Протокол № 1, Протокол № 3, Протокол № 4, Протокол № 5 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 14:33:04
 • Решение за класиране и определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-09 14:34:19
 • Договор и Техническо задание

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-25 11:17:18
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-02 11:56:56