Община Бобов дол

Избор на изпълнител за организиране и провеждане на специализирани обучения на служителите на Община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2014-12-08 10:00:00Последна промяна: 2015-05-29 11:29:05
АОП номер: 00599-2014-0008 Статус: възложена

В обхвата на поръчката е включена организация и провеждане на следните обучения: Обучение на тема „Създаване и поддържане на партньорства” – двудневен семинар в град Бобов дол за 17 човека Обучение на тема „Управление на качеството на трудовия живот и изграждане и задържане на талантливи служители в град Бобов дол” – двудневен семинар в гр. Бобов дол за 23 човека Обучение на тема „Асертивно поведение, даване и получаване на обратна връзка, групова динамика” - двудневен изнесен семинар за 50 човека Обучение на тема „Атрибутивни стилове и влиянието им върху професионалното развитие” за 21 служители на обща администрация - двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема "Атрибутивни стилове и влиянието им върху професионалното развитие” за 18 служители на специализирана администрация - двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема "Взаимоотношение между субструктурите в организацията" за 21 служители на обща администрация – двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема „Взаимоотношение между субструктурите в организацията” за 18 служители на специализирана администрация – двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема „Водене на делова кореспонденция” за 21 служители на обща администрация – двудневен семинар в град Бобов дол Обучение на тема „Водене на делова кореспонденция” за 18 служители на специализирана администрация – двудневен семинар в град Бобов дол

Индивидуален номер на процедурата: 0000110
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 95591.67 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 79632000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-01-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение и Обявление

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 10:00:00
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-08 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-01-19 10:00:00
 • Информация за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2015-02-06 10:00:00
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-12 10:00:00
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-02-12 10:00:00
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-02-12 10:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Приложение № 1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Приложение № 2 - Техническо предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Приложение № 3 - Ценово предложение

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-27 10:00:00
 • Плащания по Договор № 21 от 27.03.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-04-03 10:00:00
 • Плащания по Договор № 21 от 27.03.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-06-04 11:20:52
 • Плащания по Договор № 21 от 27.03.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-02 09:13:31
 • Плащания по Договор № 21 от 27.03.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-17 16:52:32