Община Бобов дол

Изработване на проект за общ устройствен план на община Бобов дол

Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00Последна промяна: 2015-05-29 10:18:20
АОП номер: 00599-2014-0006 Статус: възложена

Общият устройствен план на Община Бобов дол следва да бъде изработен при спазване на одобрено с решение № 65 от 28.05.2014 г. на Общински съвет – Бобов дол „Планово задание за изработване на Общ устройствен план на Община Бобов дол”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000106
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 167000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71221000, 71410000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-28 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Становище НИНКН

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Становище РИОСВ

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Указания и разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-31 10:00:00
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-05 10:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 10:00:00
 • Протоколи № 2 и № 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 14:00:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-11 10:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-15 10:00:00
 • Плащане по Договор № 7 от 13.01.2015 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-07-16 16:22:30
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-08 16:01:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076771162
  Удостоверено време: 08.01.2018 16:01:01
  Удостоверено време по UTC: 08.01.2018 14:01:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори