Община Бобов дол

Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневните детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца" по самостоятелно обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2014-10-23 10:00:00Последна промяна: 2015-05-29 10:13:35
АОП номер: 00599-2014-0005 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневни детски градини на територията на Община Бобов дол за период от 12 месеца по обособени позиции Обособена позиция № 1 - „Хляб и хлебни изделия” Обособена позиция № 2 - „Месо и месни продукти, риба и яйца” Обособена позиция № 3 - „Мляко и млечни продукти” Обособена позиция № 4 - „Захарни и пакетирани изделия” Обособена позиция № 5 - „Зеленчукови и плодови консерви” Обособена позиция № 6 - „Плодове и зеленчуци”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000105
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бобов дол
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15220000, 15400000, 15500000, 15800000, 15810000, 03200000, 03210000, 03220000, 03221000
Краен срок за подаване на оферта: 2014-11-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Документи
 • Решение и Обявление

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-23 10:00:00
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-23 10:00:00
 • Указания за подготовка на оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2014-10-23 10:00:00
 • Количествено-стойностна сметка

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-10-23 10:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2014-10-23 10:00:00
 • Протоколи №1 и №2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 10:00:00
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2014-12-01 10:00:00
 • Протокол №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-12-04 15:00:00
 • Решения на комисията

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-12 10:00:00
 • Сключен договор - позиция № 1

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-07 10:00:00
 • Сключен договор - позиция № 2

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-07 10:00:00
 • Сключен договор - позиция № 3

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-07 10:00:00
 • Сключен договор - позиция № 5

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-07 10:00:00
 • Сключен договор - позиция № 6

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-07 10:00:00
 • Информация за сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-01-28 10:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-03-17 10:00:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-19 14:24:43
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2015-11-09 16:07:41
 • Информация за изпълнен договор по Обоособена позиция № 1

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 14:55:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044192486
  Удостоверено време: 09.02.2016 14:55:46
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2016 12:55:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор по Обособена позиция № 2

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 14:56:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044192643
  Удостоверено време: 09.02.2016 14:56:51
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2016 12:56:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор по Обособена позиция № 3

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 14:58:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044192799
  Удостоверено време: 09.02.2016 14:58:26
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2016 12:58:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор по Обособена позиция № 5

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 14:59:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044192895
  Удостоверено време: 09.02.2016 14:59:22
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2016 12:59:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнение на договор по Обособена позиция № 6

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 15:00:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044193052
  Удостоверено време: 09.02.2016 15:00:44
  Удостоверено време по UTC: 09.02.2016 13:00:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-20 17:10:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046390837
  Удостоверено време: 20.04.2016 17:10:24
  Удостоверено време по UTC: 20.04.2016 14:10:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-26 08:43:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047447580
  Удостоверено време: 26.05.2016 08:43:27
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2016 05:43:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори