Община Бобов дол
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 3
АОП номер: 00599-2016-0004статус: възложена

Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „ Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-18 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-14 12:29:38
АОП номер: 00599-2016-0003статус: приключена

Изготвяне на инвестиционен технически проект и авторски надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба”, кв. Миньор, гр.

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-17 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 19:07:30
АОП номер: 00599-2016-0002статус: приключена

Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект: "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол и

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-16 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:11:37
АОП номер: 00599-2016-0001статус: възложена

Изпълнение на Инженеринг( проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-04-01 10:10:41
АОП номер: 00599-2015-0006статус: възложена

Доставка на 30 000 литра (+/- 10 %) газьол за отопление за нуждите на детските заведения в гр. Бобов дол за календарната 2016 година

Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Дата и час на публикуване: 2015-12-09 16:59:39