Средно училище Димитър Благоев - град Свищов

Доставка на пелети за отопление за нуждите на СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов

Дата и час на публикуване: 2018-07-12 15:48:15Последна промяна: 2018-07-12 15:46:18
ID номер: 9078416 Статус: възложена

Доставка на пелети за отопление за нуждите на СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов

Индивидуален номер на процедурата: 0003941
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Свищов
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09111400
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-19 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Мария Пецова
  • Телефон/и за контакт: 0882506467
Документи